Информационно-аналитический центр нефти и газа

Техникалық реттеу Департаменті

Мақсаты

Мұнай операциялары және мұнай мен мұнай өнімдері айналымының адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта үшін өнімдер, көрсетілетін         қызметтер қауіпсіздігін құзыреті аумағында қамту;

 Мұнай операциялары және мұнай мен мұнай өнімдері айналымының саласында энергия қорын үнемдеуге болысу;

 Өз құзыреті аумағында техникалық кедергілерін жою

Республикалық мұнайгаз жобаларында тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық құрамын көбейтуге болысу;

Міндеттері

Мұнай мен мұнай өнімдері және мұнай операцияларын өткізу саласында, сонымен қатар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында норативтік құқықтық актілер, нормативтік құжаттар және басқа да құжаттардың жобаларын жетілдіру; 

Мұнайгаз саласында, мұнай мен мұнай өнімдері айналымының жәнемұнай операцияларын өткізу жолында нормативтік-техникалық құжаттар, нормативтік құқықтық актілерді, стандарттарды қабылдау және жоюжөніндегі ұсыныстарды мұнайгаз өндіру саласындағы қызмет мониторингі негізінде анықтау; 

Мұнайгаз саласынында және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында нормативтік құжаттар жобаларының техникалық тексерісін өткізу; 

Мұнайгаз саласы нормативтік құжаттарының электрондық қорын жасаужәне жүргізу; 

Қоғам негізінде құрылған «Мұнай, газ, олардан қайта жасалған өнімдері, материалдар, мұнай, мұнайхимиялық және газ өнеркәсібіне арналғанжабдықтар мен құрылыстар» № 58 стандарттау жөніндегі техникалық комитетте жұмыс жасау; 

Алынған Аттестатқа сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында басқа дажұмыстарды жасау; 

Мұнайгаз компанияларының таяудағы жылдарға арналған жабдықтар, материалдар, жұмыс және көрсетілетін қызметіне қажеттілікті таңдау жәнежасау, осы немесе басқа тауарлар мен қызметтерді игеру туралы ұсыныстарды жергілікті-деңгейде, мұнайгаз өндіру саласының кен орындарының техникалық жобалар негізінде дайындау; 

Мұнайгаз кен орындарын жетілдіру барысындағы пайдаланатын тауарлар мен қызметтердің Ақпарат Қорын жасау. 

Мұнайгаз саласынында және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында нормативтік құжаттар жобаларының техникалық тексерісін өткізу; 

Мұнайгаз саласы нормативтік құжаттарының электрондық қорын жасаужәне жүргізу; 

Қоғам негізінде құрылған «Мұнай, газ, олардан қайта жасалған өнімдері, материалдар, мұнай, мұнайхимиялық және газ өнеркәсібіне арналғанжабдықтар мен құрылыстар» № 58 стандарттау жөніндегі техникалық комитетте жұмыс жасау; 

Алынған Аттестатқа сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында басқа дажұмыстарды жасау; 

Мұнайгаз компанияларының таяудағы жылдарға арналған жабдықтар, материалдар, жұмыс және көрсетілетін қызметіне қажеттілікті таңдау жәнежасау, осы немесе басқа тауарлар мен қызметтерді игеру туралы ұсыныстарды жергілікті-деңгейде, мұнайгаз өндіру саласының кен орындарының техникалық жобалар негізінде дайындау; 

Мұнайгаз кен орындарын жетілдіру барысындағы пайдаланатын тауарлар мен қызметтердің Ақпарат Қорын жасау. 

Қызметтің негізгі бағыттары және көрсетілетін қызметтер:

Мұнайгаз саласындығы нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және бағалау

Техникалық реттеу бойынша қызмет көрсету шеңберінде ынтымақтастық

Мемлекеттік стандарттар (ҚР СТ), ұйым стандарттарын (ЖК СТ, ЖШС СТ, АҚ СТ) және басқа да мұнайгаз саласындағы және онымен байланысты салалардағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және бағалау

Мұнайгаз саласындағы және онымен байланысты салалардағы нормативтік құжаттардың толық мәтінді электронды деректер базасын орнату және жаңарту

Мұнайгаз саласындағы және онымен байланысты салалардағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың жыл сайынғы тізімін шығару және дайындау

Мұнайгаз саласындағы ай сайынғы ақпараттық норматив сілтемелерін шығару және дайындау

Оқыту семинарларын, конференциялар, көрмелер ұйымдастыру және өткізу

Мұнайгаз өндірісі саласының бағытын, әзірлеудің басымды бағыттарын, қайта қарастыру ұсыныстарын, стандарттардың, мұнайгаз саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың  қабылдануы және жойылуын мониторинг негізінде анықтау

Өтініш бергіңіз келмей ме?

Тегі, Аты
Электронды пошта
Телефон нөмірі
Компания
CAPTCHA
Кодты енгізіңіз