БІЗ ТУРАЛЫ

«Қазақстан республикасының отын-энергетикалық кешенінің ахуалдық-талдамалық орталығы» акционерлік қоғамы (ҚР ОЭК АТО) 100% мемлекетке тиесілі және Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының мониторингі бойынша функцияны орындайтын қоғам болып табылады. 

Мониторинг шеңберінде ҚР ОЭК АТО мұнай өндіру мен оның айналымының бірыңғай дерекқорын жүргізеді, онда республиканың бүкіл мұнай-газ саласы бойынша ақпарат жинақталған. Бұл ақпарат күн сайын жаңартылып отырады және ҚР ОЭК АТО сала бойынша бірегей ақпарат көзі болып табылады.

Зерттеу жобалары мен нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу белсенді жүргізілуде.

ҚР және әлемдік нарықта мұнай-газ саласына маркетингтік зерттеулер мен талдау жүргізіледі.

Біздің компания өз қызметін 1991 жылдан бері жүргізіп келеді және Қазақстан Республикасында және әлемдік нарықта мұнай-газ саласының қызметі туралы тиісті тарихи ақпараттық деректерге ие.

Бүгінде біздің серіктестеріміз 85-тен астам салалық компаниялар болып табылады, олардың ішінде жетекші қазақстандық мұнай-газ өндіруші компаниялар, негізгі көлік компаниялары, мұнай өнімдерін өндірушілер, бірқатар ірі трейдерлер мен мұнай өнімдерін тұтынушылар.

«Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамы (МГАТО) 100% мемлекетке тиесілі және Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласының мониторингі бойынша функцияны орындайтын қоғам болып табылады. 

Мониторинг шеңберінде МГАТО мұнай өндіру мен оның айналымының бірыңғай дерекқорын жүргізеді, онда республиканың бүкіл мұнай-газ саласы бойынша ақпарат жинақталған. Бұл ақпарат күн сайын жаңартылып отырады және МГАТО сала бойынша бірегей ақпарат көзі болып табылады.

Зерттеу жобалары мен нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу белсенді жүргізілуде.

ҚР және әлемдік нарықта мұнай-газ саласына маркетингтік зерттеулер мен талдау жүргізіледі.

Біздің компания өз қызметін 1991 жылдан бері жүргізіп келеді және Қазақстан Республикасында және әлемдік нарықта мұнай-газ саласының қызметі туралы тиісті тарихи ақпараттық деректерге ие.

Бүгінде біздің серіктестеріміз 85-тен астам салалық компаниялар болып табылады, олардың ішінде жетекші қазақстандық мұнай-газ өндіруші компаниялар, негізгі көлік компаниялары, мұнай өнімдерін өндірушілер, бірқатар ірі трейдерлер мен мұнай өнімдерін тұтынушылар.

АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАУЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕПАРТАМЕНТІ

1) Мұнай-газ кәсіпорындарының диспетчерлік қызметтері арқылы ақпарат жинау жолымен мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмыс істеуіне тәулік бойы мониторингті жүзеге асыру

2) Қазақстан Республикасының мұнай-газ кешенінің мониторингін жүзеге асыру үшін жедел ақпаратты техникалық жинау және өңдеу;

3) мерзімді (тәуліктік, апта сайынғы, ай сайынғы және жылдық) Ақпараттық-талдау анықтамалық материалдарын жасау

4) Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігін (бұдан әрі – Министрлік) және басқа да мемлекеттік органдарды олардың құзыретіне сәйкес жедел ақпаратпен қамтамасыз ету;

5) құзыреті шегінде ақпараттық-талдау қызметтерін көрсету;

6) мұнай-газ кешенінің мониторингі бойынша ақпараттық базаларды жүргізу және өзектендіру;

7) қоғамның ақпараттық базасында жинақталатын есепті деректер мен мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарының жұмыс істеуіне талдау жүргізу;

8) статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу және талдау үшін техникалық базаны жетілдіруді қамтамасыз ету болып табылады.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамту серпінін талдау жөніндегі жұмыс тобы.

Қызметтің негізгі бағыттары:

1. Энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы, кадрлардағы жергілікті қамту бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға бағытталатын шығыстар мөлшері бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау.

– «жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін қабылдау жүйесі» (СПОН) ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың деректерін өңдеу;

– энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың жергілікті қамту және Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау жөніндегі қызметтер;

– жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің (БМБЖ) мониторингі бойынша жиынтық кестені дайындау, Деректерді жаңарту және өзектендіру;

– энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы, кадрлардағы жергілікті қамту бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға бағытталатын шығыстар мөлшері бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау бойынша есеп.

2. «Қазақстандық тауар, жұмыс және қызмет өндірушілер үшін оқыту семинарларын өткізе отырып, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігіне энергетика секторындағы жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын компаниялардың Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу тәртібін сақтау жөніндегі міндеттемелерге қатысты заңнамалық талаптарды орындауына бақылауды қамтамасыз ету үшін консультациялық қызметтер көрсету».

– энергетикалық сектордың жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын компаниялар ұсынатын деректерді жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібіне сәйкестігіне талдау;

– энергетика секторының жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын компаниялар мемлекеттік және өзге де ақпараттық жүйелерде орналастыратын сатып алу мониторингі; – Энергетика министрлігінің осы компаниялар бойынша тиісті шешім қабылдауы үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін бұзатын энергетика секторының жер қойнауын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын компаниялар туралы құзыретті органды хабардар ету;

3. ҚР ЭМ құрылымдық бөлімшелерімен және салалық қауымдастықтармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру.

– Кеңес беру, келіссөздер жүргізу, ақпарат алмасу.

4. Жер қойнауын пайдалану мәселелері бойынша ҚР ЭМ жұмыс топтары мен сараптама комиссияларының отырыстарына материалдар дайындау.

– БМБЖ-де деректерді өңдеу, айыппұлдар мен берешектерді төлеу мониторингі, келісімшарттарды модельдік келісімшартқа сәйкес келтіру бойынша ұсынымдар әзірлеу.

5. «Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жағдайында жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларындағы қазақстандық қамту»тақырыбына мұнай-газ саласының мамандары үшін семинарға материалдар дайындау.

– Әлеуетті клиенттерді іздеу, семинарды ұйымдастыру.

ҚАРЖЫ ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ДЕПАРТАМЕНТІ

Қаржы және бухгалтерлік есеп департаменті қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметі туралы толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз етеді, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау жөніндегі жұмысты, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын бақылауды, қоғам меншігінің сақталуын, заңнамаға сәйкес мемлекеттік бюджетке салық және басқа да міндетті төлемдерді есептеу мен аударуды ұйымдастырады зейнетақы және өзге сақтандыру жарналарын, банктерге төлемдерді, күрделі салымдарды қаржыландыруға арналған қаражатты қамтиды.

ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҰМЫС ДЕПАРТАМЕНТІ

Департаменттің негізгі мақсаты Қоғам қызметінің үздіксіз жұмыс істеуін құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету, мемлекеттік (Өзге) сатып алуды ұйымдастыру және уақтылы өткізу, заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілер негізінде сатып алудың жылдық жоспарында көзделген барлық қажетті тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен қоғамды уақтылы қамтамасыз ету, жұмысты әкімшілік-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету бойынша келісімшарттар жасасу, қызметтің комплаенсі болып табылады, құжат айналымын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (жалғыз акционер) тапсырмаларының орындалу мерзімдерін бақылау, олардың жүргізілуін және қарау мерзімдерін бақылау, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша іс жүргізуді ұйымдастыру.

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҰМЫС ТОБЫ

Қызметтің негізгі бағыттары және көрсетілетін қызметтер:

– ОЭК нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу және сараптау;

– Техникалық реттеу бойынша қызмет көрсету шеңберіндегі ынтымақтастық;

– Мемлекетаралық стандарттарды (МЕМСТ), ұлттық стандарттарды (ҚР СТ), ұйымдар стандарттарын (ЖК СТ, ЖШС СТ, ақ СТ) және ОЭК басқа да нормативтік құжаттарды әзірлеу және сараптау;

– Ілеспе газды өңдеуді дамыту бағдарламаларын әзірлеу;

– Мұнай-газ саласының және онымен шектес салалардың нормативтік құжаттарының толық мәтінді электрондық базасын орнату және өзектендіру;

– Мұнай-газ саласының және онымен шектес салалардағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың жыл сайынғы тізбесін дайындау және шығару;

– Мұнай-газ саласы нормативтерінің ай сайынғы ақпараттық көрсеткішін дайындау және шығару;

– Оқыту семинарларын, конференцияларды, көрмелерді ұйымдастыру және өткізу.

– «Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы»АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау нәтижелері бойынша талдамалық анықтама.